Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:    

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogusław Filipowicz Ecc Office z siedzibą w Krakowie przy ul. Koszykarskiej 21m30, dalej zwany firmą,

 2. Dane kontaktowe e-mail: biuro@eccoffice.pl, , tel. 609 661 063, adres korespondencyjny ul. Morawskiego 5/527, 30-717, Kraków;

 3. Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa: imię nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny;

 4. Państwa dane osobowe są zbierane w procesie realizacji Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość), za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu branżowego z ogłoszeniami (np. otodom.pl / morizon.pl), naszej strony internetowej, telefonu lub osobistego kontaktu;

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi pośrednictwa i realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy pośrednictwa. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy,

 6. Państwa dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem firmy, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, które zapewniają usługi płatnicze, konsultingowe (np. doradztwo finansowe i kredytowe świadczone przez zewnętrzną firmę), naszym partnerom biznesowym i reklamowym;

 7. Państwa dane osobowe będą przekazywane na serwery zlokalizowane poza Polską (Francja) oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (USA) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisje Europejską;

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom (udostępnianie danych na prośbę np. policji)

  • statystycznych i archiwizacyjnych,

  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

 9. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez firmę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

Niemniejszym informujemy iż:  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogusław Filipowicz Ecc Office z siedzibą w Krakowie przy ul. Koszykarskiej 21m30, dalej zwany firmą

 2. Dane kontaktowe e-mail: biuro@eccoffice.pl, , tel. 609 661 063, adres korespondencyjny ul. Morawskiego 5/527, 30-717, Kraków;

 3. Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

 4. Państwa dane osobowe będę przechowywane przez Spółkę w celach marketingowych do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

 5. Podane przez państwa dane osobowe będą udostępnione partnerom biznesowym Administratora. Wszystkie podmioty, którym Państwa dane zostaną udostępnione, przetwarzać je będą tylko na podstawie umowy z Administratorem.

 6. Państwa dane osobowe będą przekazywane na serwery zlokalizowane poza Polską (Francja) oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (USA) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisje Europejską;

 7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez firmę polega na przetwarzaniu danych osobowych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań;

 8. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez firmę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz adresów IP.

 2. Adresy IP zbierane na podstawie analizy logów dostępowych są wykorzystywane w celach technicznych, związanych tylko z moderacją zgłoszeń z formularzy kontaktowych i administracją serwerem naszego Serwisu.

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bogusław Filipowicz Ecc Office z siedzibą w Kraków ul. Koszykarska 21m30

 5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: 
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 7. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.