Głogoczów 59 ar z pozwoleniem na budowę na 9 domów

Opis oferty

Działka inwestycyjna zabudowa jednorodzinna 9 budynków
Głogoczów gm. Myślenice ( na granicy Mogilan i Głogoczowa)

Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa wraz z projektem budowlanym i prawomocnym pozwoleniem na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących z garażami wbudowanymi oraz 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., gazu, went.-mech., elektrycznymi), budową drogi wewnętrznej, przebudową istniejącego słupa energetycznego na dz. nr. ewid. 12/4, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 1931/1 i 27, obr. ewid. 0005 Głogoczów, gmina Myślenice w Głogoczowie.

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Powierzchnia działek budowlanych: 5 893,52 m2
Powierzchnia obszaru budowlanego: 4 409,29 m2
Powierzchnia zabudowy: 864,51 m2
Powierzchnia utwardzona: 1 180,38 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 1 966,63 m2
Stopień zabudowy: 0,20 (max. 0,2)
Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,29 (max. 0,3)

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z warunkami określonymi w MPZP.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę:
Powierzchnia użytkowa dla budynku wolnostojącego: 168,21a dla bliźniaka: 138,03 liczoną wraz z powierzchnią garażu. Łączna powierzchnia użytkowa: 1 332,81 m2
Ponadto w ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano:- budowę drogi wewnętrznej o powierzchni 767,02 m2; – przebudowę (rozbiórkę i budowę) istniejącego słupa energetycznego.
Cena netto. Oferta na wyłączność w naszym biurze.

 

Galeria

Dodatkowe informacje